Flora Draveng ArteNatura – Böcker

Böcker

 

Min tid som gästforskare i Japan ledde till ett stort intresse för japansk kultur, varför jag efter hemkomsten fortsatte att studerade japanska och japanskt samhällsliv samt gav ut boken Inspiration från japanska trädgårdar (Natur & Kultur, 1996).

 

En annan passion har i många år varit pelargoner, såväl odlade sorter som vildväxande arter. Fascinationen av detta varierande växtsläkte har resulterat i en stor samling av pelargoner, i böckerna Pelargoner (Natur & Kultur, 1997) och Kiehtovat pelargonit (WSOY, 1978) samt mångårig forskning om ämnet.

 

Som fotograf och skribent har jag också medverkat i flera samlingsverk och övriga böcker bl.a.: Karin Berglund (red.), Bonniers stora bok om din trädgård (1996), Stella Westerlund, Emma Lundbergs trädgårdskonst (1997), Nils Skaarer, Elleville hager (1998) och Stein i det grønne (2006) samt Marie och Björn Hansson (red.) Allt om Trädgård (2005).